Merhaba Misafir

İlköğretim 1. Kademe Ders Kitaplarının Öğrenci Düzeyine Uygunluğu

PDF

Bu çalışmada, Uşak Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında vermiş olduğum “Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi” dersinde, öğrencilerin, ders kitaplarını “hermeneutik” ve “içerik analizi” yöntemlerini kullanarak değerlendirdikleri; ders kitaplarına ilişkin raporları irdelenerek, öğretmen adaylarının ders kitaplarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada; ilköğretim 1. kademe ders kitaplarının; çocukların bilişsel düzeyine uygun olup olmadığı, ders kitaplarının çocukların duyuşsal düzeyine uygun olup olmadığı, ders kitaplarının biçimsel özelliklere uygun olup olmadığı sorularına yanıt aranmaktadır. Öğrencilere göre; incelenen ders kitapları biçimsel açıdan uygun görülmemekte, bilişsel ve duyuşsal düzeye uygunluk açısından da önemli eksiklikler taşımaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41920
  • Yayıncı : J-Human Sciences