Merhaba Misafir

Çocukta Dil Gelişimi

PDF

Dil, insanoğlunun doğduğu andan itibaren yüz yüze geldiği, onda kendini ifade ettiği bir olgu olarak, yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, o kadar kendiliğinden ve doğal olarak gelişir ki, çoğu insan, dili neredeyse genetik olarak sahip olduğumuz bir nitelik olarak algılayabilmektedir. Oysa, dil, içinde yaşadığımız kültürün bir yansıması olarak öğrendiğimiz bir etkinlikler bütünüdür. Bu etkinliklerin öğrenilmesinde, hangi kültürde, hangi dinde, hangi dilde doğulmuş olursa olsun, bir sistematik ve hiyerarşi olduğu görülmektedir. Her bir insanın kendine has oluşunu bağlı olarak, dil öğrenme performansı değişse bile, dilin öğrenilmesindeki hiyerarşik yapı aynı kalmaktadır. Bu çalışmada, insanın doğduğu andan itibaren öğrenmeye ve içselleştirmeye başladığı dilin kazanılması süreci betimlenmeye çalışılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41919
  • Yayıncı : J-Human Sciences