Merhaba Misafir

Îdeolojî Ve Eğîtîm

PDF

Eğitim kurumlan, siyasal sistemlerin istediği insan tipini yetiştirmek için kurgulanmış ideolojik aygıtlardır. Doğal olarak, bu ideolojik aygıtların, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak bir anlayışa sahip olmaları beklenemez. Çünkü, onların görevi, siyasal sistemlerin beklentilerine yönelik olarak kurgulanmıştır. Bu bağlamda, ideolojik aygıtlar olarak eğitim kurumları, insanın evrensel düşünüşüne, insanların birbirlerini anlama ve paylaşma niteliklerinin geliştirilmesine hizmet edememektedir. Bu çalışmada, eğitim kurumlarının, ideolojik aygıtlar olarak, birey üzerinde yansıttığı özellikler tartışılmaktadır. Eğitim kurumlarının bireyin demokratik düşünüşüne hizmet eden kurumlar olması, onun ideolojik bir aygıt olarak etkisinin azaltılması ile mümkündür. Ancak, bu, bütün dünyadaki eğitim kurumlarının ortak felsefesi haline gelmediği sürece (özellikle gelişmiş ülkelerde) bunun da pek işe yaramayacağı söylenebilir. Öyle ise, gelişmiş ülkelerin eğitim kurumlarını ideolojilerden arındırması, onları taklit eden ya da model alan gelişmekte olan ülkelerin de, eğitim kurumlarının ideolojilerin egemenliğinden sıyrılmasını kolaylaştırabilir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41918
  • Yayıncı : J-Human Sciences