Merhaba Misafir

Eğitim Ve Yabancılaşma

PDF

Bu çalışmada,yabancılaşma kavramı betimlenerek; eğitim kurumlarının, bireyin kendisine, diğerlerine ve insanlığa yabancılaşmasındaki rolü irdelenmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının yabancılaşmadaki rolünün azaltılması yada ortadan kaldırılması için, eğitim kurumlannın yabancılaştırmada etkin rol oynadığı düşüncesi kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu kanıtlama işlemi, geçmişten günümüze doğru uzanan kuramsal bir çerçevede; insan psikolojisinin derinliklerine inilerek yapılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41913
  • Yayıncı : J-Human Sciences