Merhaba Misafir

“Liberalizasyon”

PDF

Bilindiği gibi, 20. yy’ın son çeyreğinden itibaren, kamu yönetiminin de içerisinde bulunduğu bütün sahalarda, farkına varılmaması mümkün olmayan bir değişim yaşanmaktadır. Sözü edilen değişimi tasvir etmek maksadıyla çeşitli disiplinler ve yazarlarca “neo-liberalizm”, “post-modernizm”, “küreselleşme”, “post-fordizm”, “post-kapitalizm”, “neo-fordizm”, “endüstri ötesi toplum”, “neokapitalizm”, “bilgi çağı”, “disorganize kapitalizm” gibi çok çeşitli kavramlar üretilmiştir. Bütün bu kavramların birbirlerinden farklı özellikleri olsa da, benzer anlam alanlarının olduğu ve 1970’li yıllarda meydana gelen siyasi, iktisadi ve yönetsel nitelikli krizin sonucu olarak türediği söylenebilmektedir. Bu kriz de yine çeşitli yazarlarca, öncül unsurları farklı biçimde algılanarak “kamu maliyesinin krizi”, “Bretton-Woods sisteminin krizi”, “modernitenin krizi”, “refah devletinin krizi”, “fordizmin krizi” gibi çeşitli formlarda aktarılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41894
  • Yayıncı : J-Human Sciences