Merhaba Misafir

17-20 Yaş Grubundaki Güreşçilerde Ve Sedanterlerdeki İskelet Osteoblastik Aktivite Dağılımlarının Karşılaştırılması

PDF

Bu çalışmayla güreşçilerde ve sedanterlerde 99m Tc- MDP sintigrafisi uygulanarak kemik tutulum oranlarındaki farklılık araştırılmaya çalışıldı. Bu amaçla Konya ilinde güreş sporunda faaliyet gösteren kulüplerden en az beş yıl güreş yapmış 17-20 yaşları arasında elit düzeydeki 20 güreşçi deney grubu, hiç spor yapmamış aynı yaş grubunda 10 sedanter kontrol grubu olmak üzere toplam 30 kişi çalışma kapsamına alınmıştır. Her iki gruba da 99m Tc-MDP sintigrafisi uygulanarak çalışmada tüm kişilerin elin anterior, baş, boyun, göğüs kafesi, pelvis, diz ve ayak bölgeleri ile omuzun anterio’u ve posterior’u, lumbal ve pelvisin statik görüntüleri alındı. Kopütürde kantitatif analiz sonucu güreşçi ve sedanterlerin elinin anterior’u ve posterior’u, omuzun anterior’u ve posterior’u, pelvisin anterior’u ve posterior’u, diz ve ayak bölgesi eklemleri, humerus,tibiave femur şaftında radyo aktif tutulum (RAT) oranları hesaplandı. Elde edilen değerler, güreşçi ve sedanterlerin ortalamaları eşleştirilmiş gruplar arası Man Whitney U testi ile istatistiksel değerlendirilmeye alınmıştır. Güreşçilerde her iki humerus, radius ve femur kemik şaftlarında artmış radyoaktif tutulumları (p<0i05) bulunmuştur. Diğer bölgelerde pelvis, omuz ve ayak bölgelerinde her iki grup radyoaktif dağılımları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak güreşçilerde iskelet sistemi üzerinde yüklenmenin üst ekstremitede en fazla her iki humerus ve radius şaftlarında görülmüştür. Alt ekstremitede ise her iki femur şaftı ve diz eklem bölgesinde görülmüştür. Bu bölgelerde kemik sintigrafisinde osteoblastik aktivite artışına sekonder artmış radyoaktif tutulumlar mevcuttur. Bu sonuçlar güreşçilerde aktivite sonucu kuvvete en fazla maruz kalınan bölgelerin üst eksremitede humerus ve radius olduğu, alt eksremitede ise her iki femur ve diz eklemi olduğu görülmektedir. İskelet sisteminde yüklenmeye bağlı oluşan fizyolojik değişiklikleri en doğru güvenilir olarak vizvel ve kantitatif olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41318
  • Yayıncı : J-Human Sciences