Merhaba Misafir

Başkanlık Sistemi Uygulamaları: ABD, Venezuela, Meksika, Brezilya, Arjantin

PDF

Başkanlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde uygulanan bir hükümet sistemidir. Başkanlık sisteminin dinamiklerinin birbirleriyle olan ilişkisi her ülkede farklı şekillerde düzenlenmiştir. Başkanlık sisteminin dinamiklerinin uygulaması ile ülkelerin demokratik değerleri arasında ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle başkanlık sisteminin dinamiklerinin birbirleriyle olan ilişkisi açıklanmış ve daha sonra ülkelerin demokratik ölçütler çerçevesinde aldığı değerlerle karşılaştırması yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 30
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 40931
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı