Merhaba Misafir

İstanbul’da Müzik: Evrensel Bir Mesaj Mı?

PDF

Pek çok alanda olduğu gibi Türk müzik kültürünün de kalbi olarak nitelendirilebilecek İstanbul’da müzik yaşantısı, son derece güçlü köklerle tarihin derinliklerine uzanmaktadır. Tarihe uzanan bu köklerde gözlemlenen yapı, birbiri ile ahenk içinde olan çok kültürlü unsurlarla işlenmiş bir bütünü temsil etmektedir. Müziğin teorik boyutunun işlendiği yazılı kaynaklarından icra geleneğine kadar Türk klasik müziğinin karakterine sinmiş olan bu unsurların en çarpıcı örnekleri de İstanbul’un müzik hayatında görülmektedir. Gerek Türk klasik müziğine gerekse farklı müzik kültürlerinin yaşamlarına kucak açan ve büyüten yapısıyla İstanbul, insanoğluna ilahi bir mesaj verir gibidir. Bu çalışmada, Mevlânâ’nın bir’lik çağrısıyla büyük paralellik gösteren bu mesajın yansımaları ve İstanbul’un müzik aracılığıyla ördüğü güçlü ilişkiler ele alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, başlıkta yer alan sorunun cevabı, Osmanlı dönemi müzik yazmalarından günümüz metinlerine kadar uzanan literatür taranarak aranmıştır. Literatürde yer alan bilgiler, teorik kaynaklar ve müziğin uygulama alanları bakımından incelenmiştir. Bu kaynaklarda, bu şehrin etnik kimlik, kültürel farklılık, zaman veya mekân gözetmeksizin klasik ve popüler bütün müzik türlerini kendisine çektiği görülmektedir. İstanbul’un, farklılıkları ahenkle bir arada tutan yapısı, büyük mutasavvıf Mevlânâ’nın yüzyıllardır yankılanan mesajının, müzik alanındaki yansıması gibidir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 30
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 40914
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları