Merhaba Misafir

Küreselleşme Ve Yerinden Olma Sorununun Çevresel Güvensizliklere Bağlı Değişen Tabiatı Bağlamında İklim Mültecileri

PDF

Önceleri ekonomik sebeplerle gerçekleşen göç, günümüzde zorunlu süreçler olarak bir anlamda yerinden olma sorununa tekabül eden bir olgu haline gelmiştir. Göçün değişen bu tabiatı, bir taraftan küreselleşme sürecinde onun daha küresel ve yasadışı alana kaydığına, diğer taraftan ise küreselleşmenin getirdiği sorunlar neticesinde insanlar için neredeyse son hayatta kalma stratejisi durumuna gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan çevresel güvensizlikler nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan insanlar olan ‘iklim mültecileri’ tam da bu gerçekliğin bir tezahürüdür. Bu çalışmada, yapısı değişen göç süreçlerinin geldiği nokta ve küreselleşme/küresel ısınmanın bu değişimdeki konumu saptanmaya çalışılmıştır. Sadece çevre değil, insan hakları (koruma) ve güvenlik konularıyla da yakından ilişkili olan iklim mültecileri meselesinin, gelecekte sadece göç etmek meselesi olarak kalmayacağı, zira bu süreçte insanların kaçınılmaz bir biçimde yaşam alanlarını kaybetmesi yüzünden çatışma/savaş risklerini de içerisinde barındıran bir olgu olduğu ortaya konmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 40759
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı