Merhaba Misafir

Alkol Bağımlılığında İçselleştirilmiş Damgalanma: Dcpresif Belirtilerle İlişki

PDF

Alkol bağımlılığında, hastaların yaşadıkları damgalanmaya ikileştirmeleri ve buna eşlik depresif belirtiler hem hastaların sosyal ve mesleksel açıdan verimli bir hayat yaşamalarını engellemekte hem de tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada alkol bağımlılarının yaşadıkları içselleştirilmiş damgalanma ve depresyon ilişkisi ve denıografikve klinik değişkenlerin içselleştirilmiş damgalanma üzerindeki etkisi incelenmiştir Çalışmayla yatarak ve ayaktan tedavi gören 50 alkol bağımlılısı hasta alınmıştır. Çalışmada demografik-klinik veri formu, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Sonuçlar içselleştirilmiş damgalanma puanı ile BDÖ toplanı puanı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu, yatarak tedavi görmenin, düşük eğitim düzeyinin ve işsizliğin içselleştirilmiş damgalanmayı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Tartışma bölümünde depresyon ve damgalanma ilişkisi ele alınmış ve içselleştirilmiş damgalanma ile ilişkili bulgular ilgili literatür ışığında incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikoloji Çalışmaları
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1304-4680
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2602-2982
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 33312
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları