Merhaba Misafir

“Reşideddin Oğuznâmesi”Nde Kadın

PDF

“Reşideddin Oğuznâmesi”, bugüne kadar çeşitli açılardan incelenmiş, fakat kadın bağlamında ayrıntılıbir şekilde incelenmemiştir. Bu yazı, “Oğuznâme”yi kadın bağlamında çeşitli açılardan incelemeyi ve kadınlarayönelik bakış açısını oluşturan temel unsurları tartışmayı amaçlamıştır. Kadının, birkaç örneğin dışında,“Reşideddin Oğuznâmesi”nde çok da iyi bir imaja sahip olmadığını ortaya koyan bu çalışma, kadınla ilgilideğerlendirmelerin çok daha iyi sonuçlar verebilmesi için, konunun, eserin kaleme alındığı dönemi biçimlendirenözelliklerden (din, kültür, toplumsal hayat, etkileşim, vd.) bağımsız bir şekilde ele alınmayacağını dagöstermeye çalışmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 76
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31923
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık