Merhaba Misafir

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Astronomi Kavramıyla İlgili Görüşlerinin Gelişimsel Olarak İncelenmesi

PDF

Bu araştırmada, farklı öğrenim seviyesindeki ortaokul öğrencilerininastronomi kavramıyla ilgili görüşlerini gelişimsel olarak incelemekamaçlanmıştır. Gelişimsel enlemsel araştırma yöntemine göre yürütülenaraştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında güz dönemindeVan’ın bir ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören202 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bir açıkuçlu soru kullanılmış olup pilot uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verileriçerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğrenci ifadelerinden kodlar, temalaroluşturulmuş ve kodların ifade edilme sıklıkları hesaplanmıştır. Ayrıcaverilerin geçerliğini arttırmak için öğrenci cevaplarından alıntılarsunulmuştur. Elde edilen bulgular irdelendiğinde, öğrencilerin cevaplarınınilgili sınıf seviyelerindeki okul bilgileri ile örtüşmediği ancak sınıf seviyesiilerledikçe daha bilimsel açıklamaların yapıldığı sonunca ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 30999
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi