Merhaba Misafir

11 Eylül Öncesinde Afganistan İhtilafı ve Çin 1955-1995

PDF

Jeopolitik olarak Orta Asya ve Güney Asya’nın kesişiminde yer alan Afganistan, tarih boyunca çeşitli dış güçlerin üzerinde etkinlik mücadelelerine sahne olmuştur. 19. Yüzyıla gelindiğinde Rusya ile Büyük Britanya imparatorluklarının “Büyük Oyun" adıyla anılan nüfuz mücadelesine maruz kalmış, 20. yüzyılın “Soğuk Savaş" döneminde ise küresel rekabetin sıcak çatışma alanlarından biri durumuna gelmiştir. Soğuk savaş sonrasında ise, küresel güçlerin ilgisinin azaldığı Afganistan, iç savaşa sürüklenerek, bu sefer de bölgesel güçlerin müdahalelerine maruz kalmaya devam etmiştir. Taliban’ın himayesindeki el-Kaide terör örgütü militanlarının 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de İkiz Kuleler’e saldırı düzenlemesiyle Afganistan, yeniden küresel gündemin üst sıralarına gelmiştir. ABD ve müttefiklerinin Taliban’a yönelik askeri operasyonu sonucunda Taliban yönetimine son verilerek Afganistan’da yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Afganistan’ın komşularından biri olan Çin de bu ülkeye yönelik politikalar geliştiren önemli dış güçlerden biridir. Çalışmada Çin’in Afganistan’la diplomatik ilişkilerini başlattığı 1955 yılından başlayarak, ABD’nin Taliban’a yönelik askeri müdahalede bulunmasına kadarki dönemde, Afganistan’a yönelik dış politikası ele alınmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2015
  • ISSN : 2147-3412
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27361
  • Yayıncı : 21. YY Türkiye Enstitüsü