Merhaba Misafir

Askerî Tarih Felsefesinin Temel Sorunları

PDF

Bu makalenin temel savı, bir bilimsel disiplin olarak tarih yazımında halen devam eden tartışmalar irdelenmeksizin, askerî tarih alt disiplinine, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına ışık tutacak bir nitelik kazandırılamayacağıdır. Bu nedenle makalede, askerî tarih yazımının temel sorunları, tarih yazımındakileri de kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Mesele sırasıyla; askeri tarih felsefesi, askerî tarihin bir sosyal bilim olarak tarih içindeki konumu, askerî bilimler disiplini içindeki yeri, tarih yazımının temel sorunları ve bu sorunlardan askerî tarih felsefesine aktarılanlar ana başlıkları altında incelenmiştir. Bu incelemeyi kuramsal bir temel üzerine inşa etmek maksadıyla geliştirilen model çerçevesinde, askerî tarihin temel sorunları tahlil edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, tarih yazımına ilişkin olarak geliştirilen kuramların tek başlarına, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir askerî tarih yazımına katkı sağlayamadığı, askerî tarih felsefesi üzerindeki tartışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmadan bu dalın gelişemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 2013
  • ISSN : 2147-3412
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27122
  • Yayıncı : 21. YY Türkiye Enstitüsü