Merhaba Misafir

Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları)

PDF

Çanakkale Cephesi’nde her an nice kahramanlıklar yaşanmıştır. Bu kahramanlıkların içinde çoğu zaman ikinci planda imiş gibi görünenler vardır. Çanakkale Cephesi Anadolu yakası Erenköy, İntepe, Karantina, Çakaltepe, Çamlık, Kumkale, Orhaniye, Cevat Paşa, Halileli ve Eskikale topçuları da sanki göz ardı edilenler arasında gibi gözükür. Hâlbuki öyle özverili hizmetleri vardır ki; onlara da hak ettikleri yeri tahsis etmek, tarihçinin en saygın görevlerinden biridir. Bu araştırma, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi’nde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA) bulunan arşiv malzemeleri, Genelkurmay Başkanlığı’nın Çanakkale Cephesi Harekâtı konulu üç cilt eseri ve diğer anı nitelikli kaynaklardan yararlanılarak yürütülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 10
  • ISSN : 2148-0877
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 23183
  • Yayıncı : Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi