Merhaba Misafir

Ankara Savaşı’nda Galebe Çalan Filler mi Yoksa Fikirler mi?

PDF

Ankara Savaşı (1402), yarattığı sonuçlar itibariyle, Türk Dünyasının seyrine olduğu kadar eski dünya siyasi coğrafyasında da köklü değişikliklere neden olmuştur. Döneminin en güçlü orduları arasında cereyan eden, bu dönüm noktası savaşı; politik-askerî, stratejik, operatif, taktik ve teknik seviyelerde özgün özellikler taşır ve askerî strateji bakımından da önemli dersler içerir. Makalede, öncelikle Avrasya'nın başat gücü olan Timur İmparatorluğu ile, Ön Asya'nın yükselen gücü olan Osmanlı Devleti arasındaki güç mücadelesinin politik, askerî ve tarihsel etkileri ele alınmıştır. Müteakiben Ankara Savaşı öncesinde her iki tarafın durum üstünlüğünü ele geçirmek için uyguladıkları opratif seviyedeki manevralar ve hareket tarzları incelenmiştir. Bu bölümde, başta maddi ve manevi güç mukayesesi olmak üzere harbin seyrine tesir eden faktörler üzerinde durulmuştur. İlave olarak harbin cereyan tarzı izah edilmiştir. Son bölümde ise Ankara Savaşı'nın sonuçları ana hatlarıyla tahlil edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-0478
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 15159
  • Yayıncı : 21. YY Türkiye Enstitüsü