Merhaba Misafir

Profilaktik Mastektomide Meme Rekonstrüksiyonu

PDF

Kadınlarda morbidite ve mortalite nedenlerinden bașı çeken meme kanserinin; artan toplumsal bilinç, BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyon analizlerinin hız kazanması ve risk azaltıcı stratejilerin geliștirilmesiyle bazı olgularda önlenebilir olduğu netlik kazanmıștır. Yüksek risk tașıdığı tespit edilen bu hastalarda risk azaltıcı tekniklerden profilaktik mastektominin bilateral uygulandığı olgularda meme kanseri gelișme riskini yaklașık %85-90 düșürdüğü gösterilmiștir. Gelișen gen analizleri ile erken yașta tespit edilen ve vücut görünümünün bütünlüğüne önem veren yüksek riskli bu populasyonun profilaktik mastektomi sonrasında meme rekonstrüksiyonu isteği giderek artmaktadır. Ancak profilaktik mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu bazı özellikler tașımaktadır. Bu nedenle hastalar multidisipliner bir yöntemle incelenmeli; cerrahi ișlemin zamanlaması, uygulanacak mastektomi tipi, (her hasta için kișiselleștirilmiș) rekonstrüksiyon seçenekleri, olușabilecek komplikasyonlar ameliyat öncesi ayrıntılarıyla konușulmalıdır. Bu çalıșmada profilaktik mastektomi sonrası rekonstrüksiyonunun önemi ve farklılıkları açıklanmıștır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.1501/Tıpfak_000000853
  • Cilt : 66
  • ISSN : 0365-8104
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1307-5608
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14468
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi