Merhaba Misafir

Kültürel Değişimin Türk Televizyon Reklamlarındaki Kadın İmajına Etkisi

PDF

Çalışmamızda 2000-2013 yılları arasında Türk Televizyonlarında yayınlanmış ve ödül almış 100 reklam içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve reklamlardaki kadın imajının sorgulanması amaçlanmıştır. Veriler, içerik analizi formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda reklamı yapılan ürün kategorisi, kadının reklamdaki rolü, kıyafet tipi, diğer karakterlerle ilişkisi, bulunduğu mekan, bedensel görüntüsü ve dış sesin cinsiyeti şeklinde 7 kategori yer almaktadır. Veriler bilgisayar ortamında frekans ve yüzdelik sayılar kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada kadın imgeleri en fazla Gıda (%30.0), Ev araç ve gereçleri (%27.0), Temizlik ürünleri (%21.0) reklamlarında yer almakta ve ev hanımı olarak gösterilmektedir (%80.0). Reklamların çoğunda kadınlar güzel, çekici ( %70.0) ve bakımlıdır ( %60.0), dörtte birinde ise seksi elbise ya da mayo bikini ile gösterilmektedir. Buna göre reklamların çok fazla cinsiyetçi söylem barındırdığı ve kadını daha çok ev yaşamı ile tasvir eden, annelik rolü yükleyen ve iş yaşamından soyutlayan tasvirler içerdiği söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1308-5107
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2536-4944
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 12591
  • Yayıncı : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü