Merhaba Misafir

İlk okuma yazma öğretim dersinde teknoloji kullanımına ilişkin sınıf öğretmen adayı öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

PDF

Araştırmamızda ilk okuma yazma öğretim derslerinde kullanılan teknolojinin sağladığı avantajlar hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin görüşlerine başvurularak konuyla ilgili ilk okuma yazma öğretim dersinde teknolojik uygulamalar ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin görüşlerini değerlendirerek sorunların kaynağına inilerek sorunların çözümü amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 Öğretim yılı Güz Dönemi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ilk okuma -yazma öğretimi dersini alan 89 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanma aşamasında ilk okuma yazma öğretimi dersini alan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerini değerlendirmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan 4 açık uçlu sorudan oluşan Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda İlk okuma yazma öğretimi dersinde kullanılan teknolojinin sağladığı avantaj ve uygulamalarının sınıf öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk okuma yazma dersinde teknolojiye dayalı öğretme biçimi geleneksel öğretime göre daha faydalı olduğu, öğrencilerin öğrenme düzeylerinde iyileşmeler olduğu, bilgiyi anlama ve algılamada teknolojik öğretim biçimi ilk okuma yazma öğretiminde olumlu yönde etkileri olduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2587-1129
  • Sayı : 5
  • Sayfa Aralığı : 43-55
  • IO Kayıt No : 119716
  • Yayıncı : Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi