Merhaba Misafir

Göz izleme tekniği ile okuma becerisinin incelenmesi

PDF

Bu araştırmada, göz izleme tekniği ile gerçekleştirilen okuma araştırmalarına dair temel kavramlar ve göz-hareket parametreleri ele alınmıştır. Bu amaç kapsamında okuma sırasında sergilenen göz hareketleri betimlenmiş, okuma ile ilişkili görme alanı, bu görme alanının bölgeleri ve bu görme alanı bölgelerinin keskinlikleri tanımlanmış ve göz-hareket parametreleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca, okuma becerisinin göz izleme tekniği ile incelendiği araştırmalar ele alınmıştır. Genel olarak, göz izleme tekniği ile okuma sırasında ulaşılan göz hareketleri verilerinin okuma süreç ve becerisinin doğasının daha iyi anlaşılmasını sağladığı görülmektedir. Aynı zamanda çalışmada, tipik ve atipik okurların okuma performanslarının belirlenmesinde göz izlemeye olan ihtiyacın önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak, göz izleme tekniğiyle elde edilen gerçek fizyolojik verilerin, geleneksel okuma araştırmaları yöntem ve teknikleri ile elde edilen bulgulara ve bunların yorumlanmasına yeni bir bakış açısı getirilebileceği görüşüne ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 437-455
  • IO Kayıt No : 119711
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi