Merhaba Misafir

Başlangıç piyano öğretiminde nota okuma yaklaşımlarına ilişkin üç metot analizi örneği

PDF

Piyano eğitiminde müziğin nasıl çalınması gerektiğini bilmek kadar müziğin nasıl okunacağını bilmek de önemli bir beceridir. Piyano çalmaya başlarken en temel amaç olarak görülen nota okuma becerisi için farklı öğretim yaklaşımları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, nota okuma yaklaşımlarını açıklamak ve bu yaklaşımlara göre hazırlanmış başlangıç piyano metotlarının incelenmesidir. Araştırmada, Learning to Play Piano 1: Premier, The Music Tree Time to Begin ve Piano Adventures metotları incelenmiştir. Araştırma, durum tespitine yönelik, betimsel bir çalışma olup genel tarama modeli eksenine dayandırılmıştır. Verilerin toplanması için alan yazın taraması yapılmış, analizi için ise içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, ele alınan metotların her birinin farklı güçlü yanlarının bulunduğu ortaya çıkmış, başlangıç piyano öğretimi için söz konusu tüm metotların karma olarak kullanılmasının daha verimli olacağı görüşüne ulaşılmıştır. Bu sonuçların, uygulamada bilimsel yöntem ve araçlarla gözlemlenebilmesi için ise ayrıca deneysel çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 415-436
  • IO Kayıt No : 119710
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi