Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının bir matematik öğretmeni olarak kendilerine ve matematiği öğrenen öğrenciye yönelik imajları

PDF

Tarama deseniyle yürütülen bu araştırmanın amacı hizmet öncesi öğretmen adaylarının bir matematik öğretmeni olarak kendilerine ve matematiği öğrenen öğrenciye yönelik imajlarını incelemektedir. Araştırmaya 424 hizmet öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Verileri toplamak için projektif bir test olan çizim testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde temalar ve kodlar belirlenmiş, frekans ve yüzdelere yer verilmiştir. Öğretmen adayları; kendilerini matematik öğretmeni olarak hayal ettikleri çizimlerinde matematik öğretmeninin en çok ders anlattığını, öğrencilerin en çok ders dinlediğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan çizimlerinde matematik öğretmeninin en az olumsuz duyguya sahip olduğu ve sınav yaptığını; matematiği öğrenen öğrencilerin en az derse ilgisiz ya da sınav olduğunu ifade etmişlerdir. Matematik öğretmeninin çoğunlukla güleryüzlü, ayakta olduğu ve yazı tahtalarına daha çok dört işlem ifadelerini yazdığını gösteren çizimler yapmışlardır. Matematiği öğrenen öğrencilerin çoğunlukla sıralarında olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmanın bulgularının matematik programları, matematik eğitimi, öğretmen eğitimi ve imajlar konularında çalışma yapacak olan araştırmacılara, eğitimcilere ve politika yapıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 392-414
  • IO Kayıt No : 119709
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi