Merhaba Misafir

Türkiye’de ortaokul öğretmeni yetiştiren orta öğretmen okullarının kısa tarihçesi-(1923-1946)

PDF

Bu makale Türkiye’de ortaokul öğretmeni yetiştiren kurumların kısa tarihini ortaya koymaktadır. Bu amaçla Türkiye’de 1923-1946 yılları arasında öğretmen yetiştirmek için açılan Orta Darülmuallimat, Orta Darülmuallimin, Orta Muallim Mektepleri incelenmiştir. Konu, okulların açıldığı tarih ile eğitim enstitülerine dönüştürüldüğü tarih arasında sınırlandırılmıştır. Çalışma ortaya koymuştur ki Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk açılan ortaokul öğretmeni yetiştiren kurum, İstanbul’daki Orta Darülmuallimin ve Darülmuallimattır. Çalışmanın verilerini tarihi dokümanlar oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada Devlet Arşivleri belgelerinden, TÜİK verilerinden, Milli Eğitim Bakanlığı yayımlarından, Yönetmeliklerden, konunun geçtiği dönemde yayımlanmış olan çalışmalardan, çeşitli telif eserlerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla yöntem olarak doküman incelenmesi üzerine kurulu olan nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel analiz kullanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 368-391
  • IO Kayıt No : 119708
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi