Merhaba Misafir

Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresinin gözlemi

PDF

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında bir ders saatine (40 dakika) ayrılan sürenin ne kadarının öğretime ayrılan zaman olduğunu belirlemek ve bir ders saatinde öğretim faaliyeti olarak ne tür etkinliklerin yapıldığını zaman odaklı olarak tespit etmektir. Araştırma nitel olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak gözlem tekniğine başvurulmuş, gözlemlerden elde edilen veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ise tipik durum örneklemesine uygun olarak Aksaray ili merkezinde bulunan iki ortaöğretim kurumu gözlemlenmiştir. Bu çalışma, araştırmacıların geliştirmiş olduğu dakika ve yapılan etkinlikler odaklı gözlem formu üzerinden üç hafta süreyle toplamda sekiz dersin (16 ders saati) gözlemlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ortaöğretim kurumlarında bir ders saatinin ortalama ±32 dakikasının öğretime ayrılan zaman olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda ders saatleri içerisinde yapılan faaliyetlerin derse hazırlık, dikkat çekme, gözden geçirme/ güdüleme, derse geçiş ve dersin işlenmesi (kazanımın işlenmesi), bireysel veya grupla öğrenme etkinlikleri, izleme/ ölçme değerlendirme ve bir sonraki haftayla bağlantı başlıkları altında temalandığı genel bulgusuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda bir ders saatinin sadece sınıfta geçirilen süre olmadığı ve sınıf içinde geçirilen sürenin kısaltılarak öğrenme ortamlarının farklılaştırılabileceği yönünde öneriler sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 351-367
  • IO Kayıt No : 119707
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi