Merhaba Misafir

Erken Matematik Testi (EMAT) geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi, çocukların ileriki yıllarda matematiği anlayabilmeleri ve daha sonraki okul yaşamları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları açısından önemlidir. Bunun için ilk basamak, çocukların mevcut erken matematik beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, 3-7 yaş çocuklarının erken matematik becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Erken Matematik Testinin (EMAT) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda ön uygulama Ankara ilinde 8 okulda 3-7 yaş grubu 650 çocukla, norm çalışması ise Türkiye genelinde belirlenen 12 ilden aynı yaş grubu 2018 çocukla gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar ve test eğitimi alan uygulayıcılar tarafından ölçeğin çocuklara bireysel olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Testin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliği, yaşa göre karşılaştırma ve ölçüte dayalı geçerlikten yararlanılmıştır. Ölçüt geçerliği için Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3) kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmalarında iki yarı test güvenirliği, iç tutarlık için hesaplanan KR-20 katsayıları ve test-tekrar test güvenirliğinden yararlanılmıştır. Madde ve test istatistikleri sonucunda, üç alt test ve 105 maddeden oluşan Erken Matematik Testinin, 3-7 yaş çocuklarının erken matematik becerilerinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 326-350
  • IO Kayıt No : 119705
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi