Merhaba Misafir

5 ve 6. sınıf müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının eğitim müziği açısından incelenmesi

PDF

Okul şarkıları, müziksel yapının ve sözel içeriğinin okul çağındaki çocuklara göre yazıldığı müzik yapıtlarıdır. Genel müzik eğitiminin her basamağında okul şarkıları temel materyaldir. Şarkı, bir müzik dersinde öğrencileri en kolay şekilde bir araya getirebilecek ve işbirliği sağlayabilecek güçtür. Bu noktada müzik derslerinde kullanılan okul şarkılarının özellikleri ve yaş grubuna göre uygunluk durumları önem kazanmaktadır. Bu çalışma, ortaokul 5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer alan okul şarkılarını eğitim müziği açısından incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın veri kaynağını Millî Eğitim Bakanlığı ortaokul 5. ve 6. sınıf ders kitapları oluşturmaktadır. Bu kitaplarda yer alan 52 şarkı, türlerine, besteci çeşitliliğine, tonal/makamsal durumlarına, ses sınırlarına ve kazanımlarına göre incelenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan "okul şarkısı inceleme formu" ile üç alan uzmanından görüş alınmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) yöntemiyle analiz edilmiş ve ilgili başlıklar altında gösterilmiştir. Araştırmada, ders kitaplarında yer alan şarkıların; en fazla anonim en az aktarma türünde olduğu, kitaplarda anonim şarkılardan sonra en fazla bestesi olan eğitim müziği bestecisinin Salih Aydoğan olduğu, makamsal şarkıların tonal şarkılardan daha fazla olduğu, şarkıların genel ses sınırının la3 sol5 olduğu ve 18 farklı kazanım içerdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 218-235
  • IO Kayıt No : 119701
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi