Merhaba Misafir

Obsesif kompulsif bozuklukta EMDR terapinin etkisi: Olgu sunumu

PDF

Obsesif kompulsif bozukluklarda (OKB) ilaç tedavisi ile birlikte alınacak psikoterapi desteğinin iyileşme sürecine olumlu katkılar sağladığı bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz yaşantılar ve bu yaşantıların işlenmesi noktasında yaşanan sıkıntıların gelecekte olumsuz yaşam olaylarında kendini gösterebileceği ve bireyde farklı psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceği anlayışı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapinin psikolojik sorunlara bakış açısının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile birlikte obsesif düşüncelere sahip bireye EMDR terapi tekniği kullanılarak yapılan danışma oturumları özetlenmiştir. Kadın danışan 22 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Terapiye gelme nedeni, genel bir terapi planlaması formuna yazılmış olup her olumsuz anısı için birer çalışma kağıdı doldurulmuştur. EMDR terapinin genel bir tanıtımı ile başlanan sürece, anıların işlenmesi amacıyla EMDR terapi protokolünde yer alan basamakların uygulanması ile devam edilmiştir. Toplam yedi seans süren terapi süreci sonrasında bireydeki iyileşme süreci ele alınmış olup yapılan kontrol seansında bireyde yaşanan sorunlarda azalma olduğu, kendini daha huzurlu hissettiği belirtilmiştir. Kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi terapinin uygulanabilirliği ve işlevselliğini desteklemekte, sonraki benzer vakalarda faydalanılabilecek bir olgu sunumu olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 201-217
  • IO Kayıt No : 119700
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi