Merhaba Misafir

Aktif öğrenmeye dayalı etkinliklerin sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına, olumlu davranışlarına ve çevre tutumlarına etkisi

PDF

Bu araştırmada aktif öğrenmeye dayalı öğretimin sınıf öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye ilişkin tutumlarına, çevreye yönelik olumlu davranışlarına ve çevreye yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Çalışma 2017-18 öğretim yılı bahar döneminde “Çevre Bilim ve Eğitimi” dersinde 34 sınıf öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ayrıca 2019-2020 güz döneminde izleme testi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği, Çevreye Yönelik Olumlu Davranış Ölçeği ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma zayıf deneysel desenlerden tek grup ön test-son test deseniyle gerçekleştirilerek analizler SPSS.22 programıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarıyla tartışmaya dayalı olarak çevre sorunları irdelenmiş, adayların çevreye ilişkin bazı filmleri analiz etmeleri istenmiş ve çeşitli alan gezileri düzenlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının çevreye yönelik olumlu davranışlarında aktif öğrenmeye dayalı etkinliklerin manidar fark yarattığı bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 185-200
  • IO Kayıt No : 119699
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi