Merhaba Misafir

KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) stratejisinin ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi

PDF

Bu araştırmanın amacı KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuduklarını anlama başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 19, kontrol grubunda 18 olmak üzere toplam 37 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere KWL Stratejisi, kontrol grubundaki öğrencilere ise mevcut programa uygun olarak okuduğunu anlama çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin, öyküleyici ve bilgilendirici metin anlama düzeylerinin çalışma öncesinde kontrol grubundan daha iyi olduğu belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin, KWL stratejisi uygulanarak işlenen Türkçe derslerindeki öyküleyici ve bilgilendirici metinleri anlama düzeyleri artarken, kontrol grubu öğrencilerinin öyküleyici ve bilgilendirici metinleri anlama düzeyleri değişmemiştir. Çalışma sonrasında deney grubu öğrencilerinin öyküleyici ve bilgilendirici metin anlama düzeylerinin kontrol grubuna göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, öyküleyici ve bilgilendirici metinlerde okuduklarını anlama başarılarına KWL Stratejisinin olumlu yönde etkisinin olduğu, bu stratejinin bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlama başarısını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 57-84
  • IO Kayıt No : 119693
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi