Merhaba Misafir

Eğitsel film destekli öğretimin öğrencilerin başarı ve fen konularına yönelik ilgi düzeyine etkisi

PDF

Bu araştırmanın amacı 6. sınıf Fen Bilimleri dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nin öğretiminde eğitsel filmlerin öğrencilerin akademik başarı ve fen konularına yönelik ilgi düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili, Mamak İlçesi’nde, bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören toplam 55 öğrenciden oluşmuştur. Öğrenim, deney grubunda eğitsel filmler ile kontrol grubunda ise eğitsel filmler kullanılmadan, 5E öğrenme modeli ile devam ettirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin çalışma sonrasında boşaltım sistemi başarı son test puan ortalamaları ve sistemler başarı testi son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuca göre, uygulama sonrası yapılan ölçümlerde grupların fen konularına yönelik ilgi ölçeği son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 17-35
  • IO Kayıt No : 119691
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi