Merhaba Misafir

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline göre değerlendirilmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline göre girdi, süreç ve ürün bağlamında değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda tabakalı amaçlı örnekleme yöntemi ile Ankara ilindeki farklı sosyoekonomik düzey bölgelerden seçilen okullarda öğrenim gören 1061 öğrenci ve 21 matematik öğretmeni ile çalışılmıştır. Karma yöntem yaklaşımı desenlerinden eşzamanlı baskın durum kısmi karma desenin kullanıldığı bu çalışmada nicel boyuta yönelik başarı testi, nitel boyuta yönelik olarak ise öğretim programı inceleme formu ve öğretmen görüşme formu ile veri toplanmıştır. Sonuç olarak öğretim programının fiziki şartlar, sınav sistemi vb. sebeplerden dolayı öğretmenler tarafından uygun bir şekilde uygulanmaması, öğretim programının temele aldığı kavramsal öğrenme, problem çözme ve matematiksel süreç becerileri gibi becerilerin istenilen düzeyde kazandıramamasına yol açtığı söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 463-501
  • IO Kayıt No : 119689
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi