Merhaba Misafir

“Ekonominin Büyüme Hızından Bana Ne?”

PDF

Gözlemler, “ulusal gelirin”1 büyüme hızı ile kendi refahlarındaki değişme arasında bir ilişki olmadığını düşünen pek çok insanın, daha kibar biçimde olsa da, başlıktaki ifadeyi paylaştığı yönünde. Üstelik bu insanların önemli bir kısmı yanılmıyorlar da. Ulusal gelir arttığı (buna kısaca iktisadi büyüme diyoruz) halde kişilerin refahı düşebiliyor. Buna da en az iktisatçılar şaşar. Çünkü GSYH ile ölçülen ulusal gelir bir refah göstergesi değildir.2 GSYH, bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değerinin ne olduğunu gösteren bir kavram.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 3
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 27
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 11887
  • Yayıncı : Efil Yayınevi