Merhaba Misafir

Coğrafya mahkumları

PDF

Dünya, son yıllarda hızı gittikçe artan bir küreselleşme ve dijitalleşme süreci içinde yer almaktadır. Bu durum ülkeler arasındaki rekabetin inanılmaz boyutlara ulaşmasına ve daha yıkıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, vatandaşların refahını artırmayı temel amaç edinen ülkeler nüfuz alanlarını artırmaya ve ekonomik aktivitelerini büyütmeye çalışmaktadır. Doğal bir sonuç olarak hammadde, toprak, su ve finans gibi kaynaklar açısından yarış çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Gelinen noktada, rekabet sadece dünyada değil aynı zamanda uzay çalışmalarında da görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2148-4287
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2148-7189
  • Sayfa Aralığı : 203-204
  • IO Kayıt No : 118756
  • Yayıncı : İstanbul Gelişim Üniversitesi