Merhaba Misafir

Çin propagandasında Çin-Tayvan ilişkilerinin sunumu: Mao Zedong dönemi üzerine inceleme

PDF

1949 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong, Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) lideri Çan Kay Şek'i kesin olarak yenilgiye uğratmıştı. Mao, ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Şek ise Tayvan adasına kaçarak yönetimini burada sürdürmüştü. Bu tarihten itibaren Çin ve Tayvan arasında düşmanlık dönemi başlamıştır. Bu aşamada Mao yönetimi, Çin kamuoyunda Tayvan'a karşı yoğun bir propaganda faaliyetine yönelerek, Tayvan'ı düşman bir ülke olarak yansıtmıştı. Çin yönetiminin Tayvan karşıtı faaliyetlerinde en sık kullandığı kitle iletişim araçlarından birisi posterler olmuştu. Bu çalışmada Çin propagandası tarafından Tayvan'a karşı kullanılan posterlerde, Tayvan'ın nasıl ve ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Şanghay Propaganda Posterleri Sanat Müzesi'nden belirlenen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada belirlenen Çin propaganda posterleri, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim anlayışı üzerinden ele alınmıştır. Çalışmada ele edilen bulgularda Çin propagandası tarafından Tayvan'a yönelik doğrudan nefret söylemi oluşturulduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer yandan Çin propagandası posterler üzerinden Mao'nun ölümüne dek Çin'in Tayvan'ı ele geçireceği mesajını verdiği, bu yolla iki ülke arasındaki düşmanlığı canlı tutmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2148-4287
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2148-7189
  • Sayfa Aralığı : 185-202
  • IO Kayıt No : 118755
  • Yayıncı : İstanbul Gelişim Üniversitesi