Merhaba Misafir

Malezya’nın yapılandırılmış ürünlerinde İslami gömülü opsiyonlar: Sorunlar ve zorluklar

PDF

Yapılandırılmış Ürünler, getirinin vade tarihi, kupon tarihi, sermaye koruma seviyesi (SMR Varlık Yönetimi) gibi önceden tanımlanmış özelliklere sahip bir dayanak varlık ile bağlantılı olduğu tasarruf veya yatırım ürünleri olarak tanımlanabilir. İslami yapılandırılmış ürünler aslında İslam hukukuna uyumlu yapılandırılmış ürünlerdir. Bu ürünler amaç, ekonomik faydalar ve temel yapısal özellikler açısından geleneksel ürünlere benzerlik taşırlar. Aralarındaki fark, İslami yapılandırılmış ürünlerin riba (faiz), gharar (belirsizlik), zulm (adaletsizlik)’den kaçınarak İslam hukuku ilkelerine bağlı kalması ve bu ilkelerle uyumlu şekilde bir bütün olarak çalışmasıdır. Bu, yatırımı yapılandırmak için Malezya Merkez Bankası Şer’i Danışma Kurulu tarafından onaylanan İslam hukuku sözleşmelerinin kullanılmasını ve İslam hukuku tarafından izin verilen dayanak varlıkları içerir. Kurulduğu günden bu zamana kadar sektöre kazandırılmasına rağmen, İslami yapılandırılmış ürünlerin uygulamalarının birçok İslam hukuku sorunu var. Bu çalışma Malezya'daki İslami bankalarda yapılandırılmış ürünler için hem literatürün hem de çeşitli vaka çalışmalarının derinlemesine analizlerini kullanarak bu ürünlerin İslam hukuku açısından en önemli sorunlarının analizini ve değerlendirmesini yapmaktadır. Çalışmanın bulguları, Malezya’da kullanılan yapılandırılmış ürünlerin mevcut uygulamasının İslam hukuku açısından bir dizi sorununa sahip olduğunu, bu ürünlerin piyasada İslam hukukuna tamamen uyumlu şekilde faaliyete göstermesi için mevcut sorunların hem bankalar hem de endüstri tarafından düzeltilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 103-124
  • IO Kayıt No : 118742
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi