Merhaba Misafir

Ticari bankalarda ve katılım bankacılığında reeskont ve muhasebeleştirme esasları; Türkiye örneği

PDF

Bankaların muhasebe yapısı kurumsal karakteristiklerini şekillendirmektedir. Literatürdeki çalışmalar doğrudan bankaların çeşitli işlemlerinin muhasebe kayıt yapısını ortaya koymaktadır. Fakat bu anlamda banka karakteristiklerini inceleyen çalışmalar bulunmamaktadır. Aynı zamanda banka kayıtlarının işletme tarafındaki karşılıklarına da yer verilmemektedir. Bu çalışmanın amacı ticari bankaların ve katılım bankalarının reeskont işlemlerinin kayıt yapısı ile işletme kayıtlarındaki yansımasını işlemlerin reeskont kayıtları özelinde sistematik bir analizle göstermektir. Ayrıca seküler muhasebe sisteminden kaynaklı sorunlar da firma tarafındaki kayıt yapısı üzerinden incelenmiştir. Katılım bankalarının muhasebe sistemi ve kayıtların işletme bilançolarına yansımasına yönelik yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu bakımdan çalışma literatürdeki boşluğu doldurmaktadır. Bulgular katılım bankalarının muhasebe yapıları ve firmalardaki karşılıklarının katılım muhasebe ilkleri bağlamında bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda katılım endeksi gibi sistematik sınıflandırmalarda seküler muhasebe sisteminin olumsuz etkileri olduğu pratik bir sorun olarak gösterilmiştir. Tartışmalar profesyoneller, düzenleyiciler ve alanın araştırmacıları için önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 75-102
  • IO Kayıt No : 118741
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi