Merhaba Misafir

İslam işbirliği teşkilatı üzerine bir değerlendirme: Ekonomik sorunlar ve fırsatlar

PDF

İslam İşbirliği Teşkilatı, nüfusu itibariyle Birleşmiş Milletler’den sonra dünyadaki en büyük uluslararası kuruluş olmasına karşın, ekonomik açıdan benzerleri ile yarışamayacak durumdadır. Toplamda 57 ülkenin üyesi bulunduğu örgütün temel sorunu üye ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri arasındaki farktır. Üye ülkelerin bir kısmı zengin doğal kaynaklara sahipken diğer önemli bir kısmı, yüksek işsizlik ve yetersiz üretim gibi sorunlar yaşamaktadır. Dolayısıyla bu anlamda farklı gelişmişlik düzeylerine sahip bu ülkelerin Avrupa Birliği ve benzeri yapılanmalar gibi ortak ekonomi politikaları üretmeleri kısa vadede mümkün gözükmemektedir. Keza örgüt içinde benzer gelişmişlik seviyelerine sahip ülkelerin de bu doğrultuda bir çaba içinde olmadıkları gözükmektedir. Ayrıca üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi de potansiyelin çok altında kalmaktadır. Tüm bu durumların varlığı çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı, beşeri ve doğal kaynaklar bakımından zengin olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın mevcut ekonomik yapısını incelemek ve taşıdığı potansiyellere rağmen istenen ölçüde başarı ortaya koyamamasının nedenlerini sorgulamaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 55-74
  • IO Kayıt No : 118740
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi