Merhaba Misafir

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ve faizsiz BES’in analizi

PDF

Gönüllülük esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve zorunluluk esaslı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarının hızla büyümesi ile yeni finansal enstrümanlara olan ihtiyaç artmış ve faizsiz sermaye piyasalarındaki ürünlerin çeşitlilik ve miktar olarak eksikliği nedeniyle alternatif arayışlar ortaya çıkmıştır. Faizsiz BES’in Türkiye’deki BES içindeki yerinin analiz edilmesinin hedeflendiği bu çalışmada öncelikle BES hakkında bilgi verilmiş ve sistemin Türkiye’deki gelişiminden ve yapısından bahsedilmiştir. Çalışma giriş ve sonuç dışında iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde faizsiz BES’in mevzuatı fonların niteliği ve otomatik katılım sistemine geçiş ele alınmıştır. İkinci bölümde ise faizsiz BES, Türkiye’deki uygulaması çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu çerçevede sermaye piyasalarıyla ilişkisi, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırımları, devlet katkısı, kira sertifikalarına ve katılım hesaplarına dayalı BES ile yer yer konunun fıkhi boyutuna değinilmiştir. Çalışma faizsiz BES’in Türkiye ekonomisi ve özellikle de Katılım Finans piyasası için önemli potansiyeller barındırdığını belirterek bu anlamda çeşitli yapısal sorunların çözümüne vurgu yapmaktadır. Özellikle mevcut haliyle büyük ölçüde kira sertifikalarına dayanan faizsiz BES sisteminin girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım fonları gibi çeşitli sermaye piyasası enstrümanlarıyla çeşitlendirilmesini önermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 6
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 25-54
  • IO Kayıt No : 118739
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi