Merhaba Misafir

Protestan iş ahlakına karşı İslam iş ahlakı

PDF

Bu çalışma Max Weber’in “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinden yola çıkarak İslam iş ahlakının kodlarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada İslam iş ahlakı kodları tespitinde Kur’an’ın belirlediği esaslar temel almıştır. Çalışmada; üretmek, mülkiyet, sınıflar, israf/tasarruf etmek, paylaşmak ve tüketim ile ilgili ahlaki kodlar karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Çalışma tasarlanırken Weber’in Protestan iş ahlakına dair önermeleri ile Kur’an’da yer alan önermelerden yararlanılmıştır. İktisadi gelişmenin sebebinin Protestan ahlak olmadığı, benzer ve hatta daha üstün önermelerin İslam’da yer aldığı sonucuna varılmıştır. İslam’ın iktisadi gelişmeyi engellemediği sonucuna varılıp İslam toplumlarına iktisadi gelişme, kalkınma ve sosyal refaha dair öneriler getirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 229-252
  • IO Kayıt No : 118736
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi