Merhaba Misafir

Merkez bankalarının faizsiz para piyasası yönetimlerine yeni bir öneri: Tekaruz yöntemi

PDF

Dünya genelinde merkez bankaları, kontrolü ettikleri bankaların likidite yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla faize d ayalı para piyasası ürünleri kullanırlar. Malezya, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşi! Arap Emirlikleri gibi bazı İslam ülkesi merkez bankaları ise fa izli para piyasası ü rün I erine ek olarak faizsiz para piyasası Ürünleri kul lanmaktad ırlar. Uakat bu faizsiz: para piyasası ürünlerioin bazıları üzerinde fıkhi tartışmalar ganümüzde de devam. etmektedir. Oysaki dünya genelinde faizsiz bankaları da kontrol eden merkez bankalarının fıkhi açıdan uygun para piyasası ürünleri kullanmaları gerekmektedir. Karşılığında herhangi bir fazialıU verilmediğinde fa iz içermeyensözleşmeler kapsamında olan karz sözleumeleri yardımıyla yapılandirılanürünier, fıUPi açıdan uygun olarak kabul edilmekteckrlnr. Makalede, iusi (dual) finansal sistem i kontrol edee bazı ülkelerin faizsiz para piyasası (ürünleri teknik ve fıkhi açıdan detaylı olarak incelenmiş ve makale sonunda karşılıklı karz sözleşmeleri kullanılarak, "tekaruz yöntemi” yardımıyla yapılandırılan iki yeni faizsiz para piyasası ürünü sunulmuştur. İkili (dual) finansal sistemleri Pontrol eden merkez bankaları bu yeni ürünleri kullananak faizsiz para piyasalarına katkıda bulunabilirler.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 197-227
  • IO Kayıt No : 118735
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi