Merhaba Misafir

Türkiye’de teverruk ve yeniden yapılandırmada teverruka alternatif bir ürün olarak yeniden yapılandırma tekafül fonu

PDF

Son on - on beş yıllık dönemde Türkiye’deki katılım bankacılığı sektörünün birçok alanına yayılan bir uygulama olan organize teverruk ya da banka teverruğu, küresel olarak da İslami finans alanında çok büyük bir yer edinmiştir. Finansal açıdan faizli işlemlerde olduğu gibi kârlı nakit alışverişine benzer bir imkan sunan organize teverruk uygulaması, sabit getirisi ile bankalar açısından risk içermeyişi ve operasyonel kolaylığı dolayısı ile sektörde kendisine artan oranda yer bulmaktadır. Fıkıh alimlerinin bu uygulamayı genel olarak İslami finansa uygun bulmaması ve sadece bazı alimlerin başka alternatif olmayan durumlarda birçok kısıtlamalar ile kullanımına cevaz vermesi, uygulamanın yayılma hızını kısıtlarken, akademisyenler ve diğer paydaşlar tarafından da uygulamanın katılım bankacılığının ilkeleri ve hedefleri ile uyumlu olmadığı yönündeki eleştiriler ciddi tartışmalara yol açmaktadır. Yöneltilen eleştirilere yönelik bankacılık tarafının verdiği cevap ise organize teverrukun uygulandığı alanlarda alternatif bir finansal ürünün bulunmadığı ve uygun alternatifler oluştuğu takdirde bu uygulamanın kullanımından kaçınılacağı yönündedir. Organize teverrukun en yaygın olarak kullanıldığı alanların başında kredi borcunu planlandığı şekilde ödeyemeyen müşteriler için kredinin yeniden yapılandırılması alanı gelmektedir. Bu makalenin amacı genel olarak tasvip edilmeyen organize teverruk uygulamasının yeniden yapılandırma alanındaki kullanımına alternatif olarak tekafüle dayalı bir çözüm önerisi sunmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 169-195
  • IO Kayıt No : 118734
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi