Merhaba Misafir

Türkiye’de yoksulluk sorunu ile mücadelede zekat kurumunun rolü ve gerekliliği hakkında camii cemaati üzerine bir araştırma

PDF

Yoksulluk sorunu toplumların en önemli sorunlarından biridir. Türkiye’de özellikle son yıllarda yoksulluk oranında önemli düzeyde bir azalma olmasına rağmen, halen küçümsenemeyecek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu sorunla mücadelede çoğunlukla kamusal politikaların ilk akla gelen seçenekler olduğu bilinmektedir. Bu kadar devasa bir sorun ile sadece kamusal politikalarla mücadele etmek pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden, tamamlayıcı ve telafi edici bir yönü bulunan, İslam dininin bir kurumu olan zekatın rolünün; toplumsal eğilimlerini analiz etmek üzere bir alan araştırması ortaya konmuştur. Yapılmış çeşitli araştırmalarda zekat kurumunun bir çok İslam ülkesindeki yoksulluğa tamamen son verecek düzeyde zekat potansiyeline sahip olduğu hesaplanmaktadır. Bu çerçevede, bu kurumun gerekliliğine yönelik toplumun eğilimini ve bu kurumun yoksullukla mücadelede beklenen potansiyeli sağlayabilirliği, cami cemaati arasında yapılmış bir alan araştırması ile analiz edilmiştir. Ankette “kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 346 kişi ile anket yapılarak veri elde edilmiştir. Bu kurumun, yoksulluk ile mücadelede önemli politika seçeneği olma potansiyeli taşıdığı ortaya konulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2149-3820
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2651-5342
  • Sayfa Aralığı : 133-167
  • IO Kayıt No : 118733
  • Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi