Merhaba Misafir

İran’a karşı yürütülen propagandanın vekil aktörü: Halkın mücahitleri örgütü

PDF

Şah rejimi döneminde İran’da, güçlü bir sol muhalefet bulunmaktaydı. Ülkedeki bu sol muhalif gruplardan biri olan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ), varlığını günümüzde de devam ettirmektedir. Örgüt, kuruluş yıllarında İslami Marksist bir çizgide konumlanarak Şah ve emperyalizm karşıtı bir söylem kullanmışsa da İslam Devrimi sonrasında ulema sınıfıyla girdiği mücadele, örgütün siyasi çizgisini değiştirmiştir. Gelinen noktada Halkın Mücahitleri Örgütü, yabancı devletlerle yakın ilişkiler kuran ve bu devletler tarafından İran’a karşı kullanılan bir organizasyona dönüşmüştür. Öte yandan kuruluş yıllarından itibaren terörle iç içe olan bu örgüt, son yıllarda terörle arasına mesafe koyduğunu iddia etmekte ve Tahran yönetiminin uluslararası terörü finanse ettiği iddiasını dünya kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu kapsamda HMÖ’nün liberal değerleri savunduğu da görülmektedir. Bu makalede kuruluşundan günümüze Halkın Mücahitleri Örgütü’nün yaşadığı dönüşüm incelenmektedir. Söz konusu inceleme kapsamında yöntemsel olarak literatür taramasından faydalanılmakta olup; Türkçe, İngilizce ve Farsça kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : İran Çalışmaları Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.33201/iranian.642940
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2536-5029
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 211-240
  • IO Kayıt No : 118731
  • Yayıncı : Sakarya Üniversitesi