Merhaba Misafir

Solunum sinsityal virüsü ile ilişkili bronşiyolite bağlı solunum sıkıntısı gelişen trakeostomili bir çocuk olguda Heliox tedavisi kullanımı

PDF

Bronşiyolit, küçük havayollarının akut inflamatuar sürecidir. Akut viral bronşiyolit, hava yolu obstrüksiyonu ve türbülan gaz akışı ile ilişkilidir.1 Akut viral bronşiyolit, infantlarda önemli morbidite ve sağlık maliyetleri nedenidir. Solunum sinsityal virüsü (RSV) bronşiyoliti, infant döneminde hastaneye yatışın en önde gelen nedenlerinden biridir.2 Tüm infantların yaklaşık % 20'sinde yaşamın ilk yılında RSV ilişkili hırıltı vardır. Endotrakeal entübasyon veya pozitif basınçlı ventilasyon (PBV) gerektiren hastaların yüzdesi, konjenital kalp hastalığı, immün yetmezlik durumu, kronik akciğer hastalığı veya erken doğmuş bebeklerde daha yüksektir.3 Helyum-oksijen gaz karışımı olan Heliox, yüksek dirençli hava yollarından gaz akımını arttırabilir ve solunum iş yükünü azaltabilir.4 Heliox'un astım, bronşiyolit, üst hava yolu tıkanıklığı, akut solunum sıkıntısı olan çocuklarda ve ekstübasyon sonrası stridorlu çocuklarda yararlı ve yardımcı bir tedavi olduğu gösterilmiştir.5 Biz burada, RSV ile ilişkili bronşiyolite bağlı solunum sıkıntısı gelişen, diğer tedavi uygulamalarına yanıt vermeyen ve Heliox tedavisi ile düzelen bir çocuk olguyu sunduk.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.740316
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1257-1260
  • IO Kayıt No : 118483
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi