Merhaba Misafir

Çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen zehirlenme olgularının demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri

PDF

Amaç: Bu çalışma, çocuk yoğun bakım ünitemizde yatarak tedavi gören zehirlenme olgularının demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerini geriye dönük olarak gözden geçirmek ve literatür ile karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2015-2019 yılları arasında akut zehirlenme nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edilen 581 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya 581 hasta dahil edildi. Hastaların yaş aralığı 3 ay-18 yaş arasında değişmekteydi ve kız/erkek oranı 1.6 idi. Zehirlenmelerin çoğunluğunun oral yolla (%97.8) gerçekleştiği, %57.1’inin kaza ile, %39.1’inin özkıyım amaçlı ve %3.8’nin ise terapötik nedenlerle zehirlendiği gözlendi. Hastaların % 80.9’u ilaç ilişkili iken, %19.1’i ilaç dışı maddelerle gerçekleşmişti. İlaç ilişkili zehirlenmelerde santral sinir sistemi ilaçları (%40.6) en sık rastlanan ajan olup ilaç dışı nedenlerden en çok fare zehiri ile zehirlenme tespit edildi. Bu çalışmamızda mortalite oranı %0.1 olarak saptandı. Sonuç: Bölgemizde çocuk yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren en sık zehirlenme nedenin ilaç zehirlenmeleri olması, öncelikle bu konuda toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca çalışmamızın ilimiz ve çevresinde görülen çocuk yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren çocukluk çağı zehirlenme hastalarının epidemiyolojik ve klinik özelliklerini yansıtması nedeniyle görev yapan hekimlere yol göstereceğini ve sonuçlarımızın bölgesel zehirlenme verilerinin güncellenmesine katkıda bulunacağı görüşündeyiz.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.7328150
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1191-1201
  • IO Kayıt No : 118472
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi