Merhaba Misafir

Stresin cerrahi olmayan periodontal tedavi üzerine etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı stresin cerrahi olmayan periodontal tedavi (COPT) sonuçları üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 yetişkin kronik periodontitis hastası dahil edildi. Klinik periodontal parametreler kaydedildi ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) inflamatuar biyobelirteçleri (IL-1β, IL-6 ve IL-10) ve tükürük stres biyobelirteçleri (kromogranin-A, kortizol ve a-amilaz) toplandı. Hastaların stres derecesi ölçülerek kategorize edildi. Tüm klinik ve biyolojik parametreler COPT'den önce ve sonra 1. ayda kaydedildi. Bulgular: Stresli hasta grubunda, klinik parametreler ve tükürük stres belirteç düzeyleri yüksek bulundu. İki grup arasında inflamatuar belirteçlerden IL-1β düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi. Tedavi sonrası klinik parametreler ve IL-1β düzeylerindeki değişim stressiz hastalarda anlamlı derece yüksek olarak tespit edildi. Sonuç: Psikososyal stresin, kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye verilen yanıtı olumsuz etkilediği tespit edildi. Periodontal hastalığa sahip bireylere psikoloijik destek sağlanarak yeni tedavi protokolleri oluşturulabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.745326
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1182-1190
  • IO Kayıt No : 118471
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi