Merhaba Misafir

Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki anti-proliferatif etkisi

PDF

Amaç: Çalışmamızda Hibiscus vitifolius’dan izole edilen ve antioksidan, antienflamatuar, analjezik ve anti kanser özelliklere sahip olan gossypinin Hep-3B hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkilerini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Hep-3B hücre hatları American Type Culture Collection (ATCC, USA) temin edilmiştir. Hücreler farklı konsantrasyonlarda (5-100 μg/ml) gossypin ve pozitif kontrol olarak da sisplatine (50μM) maruz bırakılmışlardır. Sonrasında 24, 48 ve 72 saatlerde hücrelere (MTT) yöntemi ile canlılık analizi yapılmıştır. Hücrelerdeki apoptozun göstergesi için Hoechst floresan boyama yapıldı. Aynı zamanda RT-PCR ile Nuklear kappa B (NFκB), kaspaz 3 ve 9 mRNA ekspresyon düzeyleri incelendi. Bulgular: Çalışmamızda gossypin uygulaması doza ve zamana bağlı olarak hücre proliferasyonunu önlemiştir. İlk 24 saatte sadece 100μg/ml dozunda etki gösterirken 48 ve 72. saatlerde ise doza bağlı olarak etkisini göstermiştir. Hoechst floresan boyama ile gossypin 50 ve 100 μg/ml dozunda hücreleri daha belirgin apoptoza götürdüğü görülürken sisplatin grubu ile neredeyse aynı etkiyi ortaya koymuştur. NFκB mRNA ekspresyonunu doza bağlı inhibe eden gossypin, aynı zamanda apoptotik protein olan kaspas 3 ve 9’un mRNA ekspresyonlarını doza bağlı olarak indüklemiştir. Sonuç: Gossypin doza bağlı olarak Hep-3B hücreleri üzerinde sisplatin ile yakın bir etki ortaya koymuştur. Bu etkilerini ise apoptozu aktive ederek ve NFκB inhibisyonu yaparak ortaya koymuştur. Buradan yola çıkarak karaciğer kanserinin tedavisinde gossypinin gelecekte potansiyel bir antikanser ajan olabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.732912
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1165-1172
  • IO Kayıt No : 118469
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi