Merhaba Misafir

Çocuk hastalarda dentigeröz kistlerle ilişkili gömülü dişlerin sürmesi öngörülebilir mi?

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda dentigeröz kist (DK) nedeni ile gömülü kalan dişlerin, marsüpyalizasyon sonrası sürmesini incelemek ve hangi faktörlerin ilişkili dişlerin sürmesinde belirleyici olduğunu araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: DK nedeni ile gömülü kalan daimi dişleri olan ve marsüpyalizasyon yapılan 63 çocuk hastanın kayıtları, sürmeyi etkileyebilecek faktörler açısından değerlendirildi. Hastalar dişlerin sürmesi ve sürmemesine göre iki grupta incelendi. Çalışmada sürmeyi etkileyebilecek faktörler; yaş, cinsiyet, dişin derinliği, dişin açısı, kök gelişimi, dişin sürmesi gereken boşluk ve dişin meziyo-distal boyutu arasındaki oran, kistin boyutu ve obturatör/yer tutucu kullanımı olarak belirlendi. Bulgular: Diş derinliği ortalaması sürmeyen grupta 11,1±3,2 mm, süren grupta 8,1±3,9 mm olarak bulunurken; gömülü dişlerin açı ortalaması sürmeyen grupta 41,5±22,6 süren grupta 27,9±21,3 derece olarak bulundu. Lojistik regresyon analizinde de bu iki faktör dişlerin kendiliğinden sürmemesi ile ilişkiliydi. Sonuç: Tedavi kararı verilirken, DK ile ilişkili gömülü dişlerin marsüpyalizasyon sonrası sürüp sürmeyeceğinin tahmin edilmesinde dişin derinliği ve açısı önemli faktörler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca sürmesi geciken daimi dişlerin varlığında DK tespit edilmesi durumunda tedaviye gömülü dişlerin fizyolojik sürme zamanlarından önce başlanması, normal sürme zamanı ile tedaviye başlama yaşı arasında çok uzun süre yoksa obtüratör/yer tutucu yapılmaması tavsiye edilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.732954
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1018-1023
  • IO Kayıt No : 118453
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi