Merhaba Misafir

Şiddete yönelik beyaz kod verilerin değerlendirilmesi

PDF

Amaç: Türkiye’de bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yönelik yapılan şiddetin sıklığını, türünü ve ciddiyetini inceleyerek sonuçlarını belirlemek, hem de yıllar itibari ile bildirilen şiddet sayısı bakımından farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sağlık Bakanlığının 2012-2018 yıllar arasındaki sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarına ait “Beyaz Kod” kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler, şiddetin türü, bildirim yapılan hastanenin türü, şiddetin gerçekleştiği birim, şiddete uğrayan personelin unvanı, şiddetin gerçekleştiği zaman, şiddetin nedeni ve şiddetin sonucu kapsamında değerlendirilmiştir. Yıllar arasında şiddet olayları arasında ikili karşılaştırmaları hesaplamak için R dilinde “pairwise. prop.test” kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada şiddetin daha çok; yaz aylarında, devlet hastanelerinde, acil servislerde, 10: 00 – 14: 00 saatleri arasında ve fiziksel şiddetten daha ziyade sözel şiddetin yaşandığı; şiddet mağdurunun ise sıklıkla doktor olduğu saptanmıştır. Yıllar itibari ile sözel şiddetin artış gösterdiği belirlenirken; fiziksel şiddetin özellikle 2016 yılından sonra azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Sağlık sektöründe çalışan personele yönelik şiddetin sürdürülebilir sağlık reformu ile çözülmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.726340
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 977-984
  • IO Kayıt No : 118450
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi