Merhaba Misafir

Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozuklukların klinik özellikleri ve bilişsel profilleri: Kontrollü ilk atak takip çalışması

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sentetik kannabinoidler (SK) kullanıma bağlı psikotik bozuklukların klinik görünümünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kapalı serviste yatarak tedavi gören hastalarla yürütüldü. Klinik değişkenleri değerlendirmek amacıyla Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği (PNBÖ), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ) ve İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGD) uygulanırken bilişsel işlevleri değerlendirmek için de; Standartize Mini Mental Test (MM), Sürekli Performans Testi (SPT), Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Renk İzleme Testi (RİT) uygulandı ve yanı sıra vital ölçümleriyle biyokimya değerleri alındı. Bulgular: Çalışmamızda SK kullanımına bağlı ilk atak psikotik bozukluk grubu hastalarının %73’ünün ergenlik döneminde de kannabinoid türevlerini (esrar ve SK’ler birlikteliğinde; %93,6) kullandığı görüldü. PANSS pozitif belirtiler alt ölçeği ile bilişsel işlev açıdan ise MM, RİT-2, FDB ve SPT’de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla bozulma olduğu bulundu. Takip süresi boyunca her iki grupta da (SK’da belirginlik göstermekte) değişkenlerdeki başlangıçta görülen etkilenmenin devam ettiği gözlendi. Sonuç: SK kullanımına bağlı ilk atak psikotik bozukluğunun uzun süreli kullananlar arasında sık görüldüğü, klinik görünümde vital ve biyokimyasal etkilenme, pozitif belirtiler ve bilişsel bozulmanın daha fazla olduğu görüldü. Bu etkilenmenin zaman içindeki seyri değerlendirildiğinde, SK kullanımı olan grupta klinik ve bilişsel bozulmanın devam ettiği saptandı. Bu sonuçlar, SK kullanımına bağlı psikotik bozukluğun kötü bir klinik seyre sahip olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.734532
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 871-879
  • IO Kayıt No : 118439
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi